Yhteystiedot

Maalaamo MTW Oy
Rajamyllyntie 3, 01760 Vantaa
Y-tunnus: 0593166-4

Alice Sacklén
Toimitusjohtaja
+358 40 535 0401
alice.sacklen@mtw.fi

Mikko Front
Työnjohtaja
+358 44 978 9842
mikko.front@mtw.fi

Jessica Sacklén
Taloussihteeri
+358 40 832 6816
jessica.sacklen@mtw.fi

Sannamari Räty
Työnjohtoharjoittelija
+358 40 096 2858
sannamari.raty@mtw.fi

Pyrimme omalta osaltamme edistämään verkkolaskutuksen yleistymistä ja
toivommekin saavamme laskumme verkkolaskuina aina kun se on mahdollista.

Verkkolaskujen yhteystiedot

Maalaamo MTW Oy:n Y-tunnus: 0593166-4
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003705931664
Operaattori: OpusCapita Group Oy
Operaattorin välittäjätunnus: 003710948874
Sähköpostilaskuosoite: maalaamomtw.FI.P.113983-1@docinbound.com

Paperilaskut

Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:

Maalaamo MTW Oy
PL 43150
00063 LASKUNET

Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja.
Kirjeenvaihdon, tiedotteiden ja markkinointimateriaalien postiosoite pysyy ennallaan.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Maalaamo MTW Oy on AVL 8c § 1 momentin mukaisesti rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, johon ostajana sovelletaan 1.4.2011 lähtien lakia rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta.

Myyjän laskuttaessa Maalaamo MTW Oy:tä merkitään laskuun

1. oma ALV-tunniste
2. Maalaamo MTW Oy:n ALV-tunniste: FI05931664
3. maininta: ”Ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (AVL 8c §)”.

Laskuun ei merkitä arvonlisäveron määrää.

Tarvittaessa kysy lisätietoja:

Taloussihteeri
Jessica Sacklén
Puh. 040 832 6816
jessica.sacklen@mtw.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
25.5.2018

1.REKISTERINPITÄJÄ

Maalaamo MTW Oy
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 535 0401

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jessica Sacklén
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 832 6816
jessica.sacklen@mtw.fi

3.REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri (markkinointi ja myynti).

4. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseen. Yhteistyöhön tarjous ja kilpailutus tilanteissa. Työtilauksiin liittyvät laskut ja muut tietojen siirto.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot:
– etu- ja sukunimi / y-tunnus
– yksityishenkilö: osoite, puhelinnumero ja sähköposti
– yritys / muu yhteisö: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosite
– laskutustiedot

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään yrityksien ja yhteisöjen nettisivuilta. Henkilötietoja kerätään tarjouspyynnöistä
ja työtilauksista.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Henkilötietoja luovutetaan asiakkaille ja yhteistyökumpaneille henkilön omalla suostumuksella (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Kaikki paperiset tulosteet säilytetään toimistolla lukitussa tilassa. Toimistolla on
hälytysjärjestelmä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakas tietoja säilytetään Talenom ohjelmistoissa ja Sharepoint palvelimella. Käyttäjät
palvelutarjoajan valtuuttama henkilö (Talenom) ja SharePoint toimistohenkilöstö.
Tarjoukset ja suunnitelmat tallennetaan Sharepoint palvelimelle. Käyttäjät toimistohenkilöstö.

10. TARKASTUSOlKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteröidyn tulee esittää pyyntö Alice Sacklénille tai Jessica Sacklénille kirjallisesti tai
sähköpostilla. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisemaan häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot huomioiden tietojen käsittelyyn liittyvät tarkoitukset.
Ilmoittamalla toimistolle: Jessica Sacklén, jessica.sacklen@mtw.fi, 040 832 6816

11. YRITYKSEN TIETOTURVA

Henkilötietojen käsittelyssä otetaan huomioon luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja
vikasietoisuus. Työntekijöitä, jotka työskentelevät asiakastietorekisteriasioiden kanssa sitoo
salassapitosopimus. Tietokoneissa on asianmukaiset palomuurit ja tietoturvapäivitykset, jotka tehdään säännöllisesti.

12. TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ilmoitamme siitä ilman aiheetonta
viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta valvontaviranomaisille. Ilmoitus tehdään myös ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu yksilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riski.

13. TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN

Maalaamo MTW Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
sivuostollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 4.7.2018

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
25.5.2018

1.REKISTERINPITÄJÄ

Maalaamo MTW Oy
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 535 0401

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jessica Sacklén
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 832 6816
jessica.sacklen@mtw.fi

3.REKISTERIN NIMI

Henkilörekisteri

4. HENKILOTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään työ- ja palvelussuhteen hoitamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi (etu- ja sukunimet)
– sosiaaliturvatunnus
– kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– työsuhteeseen liittyvät tiedot
– osaamiset
– lähiomaisen nimi ja puhelinnumero
– veronumero

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISETLUOVUTUKSET


Henkilötietoja luovutetaan
– palkanlaskentaan / kirjanpitoon (Talenom)
– asiakkaille, yhteistyökumpaneille sekä oman yrityksen sisällä työnjohtajille/työkavereille
tarvittaessa henkilön omalla suostumuksella (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Verokortit ja työsopimukset säilytetään toimistolla lukitussa tilassa. Toimistolla on
hälytysjärjestelmä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palkanlaskennan henkilötiedot säilytetään salasanoilla suojatussa Talenom ohjelmistossa.
Palkanlaskentaan on käyttöoikeus ainoastaan palkanlaskijalla/palkkojen tarkastajalla.
Henkilöstön muut tiedot säilytetään salasanoilla suojatussa SharePoint järjestelmässä.

10. TARKASTUSOlKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Koko yrityksen henkilökunnalla on oikeus pyytää yrityksellä olevia henkilötietoja (omiaan)
sähköpostilla, puhelimella tai henkilökohtaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista koska tahansa ilmoittamalla toimistolle: Jessica Sacklén, jessica.sacklen@mtw.fi, 040 832 6816

11. MUUT HENKILOTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OlKEUDET

Henkilötietoja (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ei anneta kolmannelle osapuolelle
ilman henkilön kirjallista lupaa. Lain ja verottajan vaatimat ilmoitukset tehdään Ilmoitin.fi –
palvelun sekä Tilaajavastuu -palvelun kautta.